Aberdeen Asset Managers Limited

ADRES WTC, H-Tower, 20e verd, Zuidplein 166, Amsterdam
PLAATS Nederland
WEB http://www.aberdeen-asset.nl
TELEFOON +31 (0)20 687 0500
CONTACTGEGEVENS
CONTACTPERSONEN VOOR INSTITUTIONAL BUSINESS

Global Head of Business Development
Hans Benenga
+31 (0)20 6870 510
hans.benenga@aberdeen-asset.com

Head of Business Development - Europe ex. UK
Rik Brouwer
+31 (0)20 6870 512
rik.brouwer@aberdeen-asset.com

Senior Business Development Manager, Benelux
Annelies IJsseldijk
+31 (0)20 6870 509
annelies.ijsseldijk@aberdeen-asset.com

Business Development Manager, Benelux
Joost van der Poel
+31 (0)20 6870 569
joost.poel@aberdeen-asset.com

TEAMGROOTTE
15 (Nederland)
 

BEDRIJFSPROFIEL

WIE WE ZIJN

Aberdeen Asset Management is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders ter wereld (€363 miljard per 30 juni 2016). We hebben 38 vestigingen in 25 landen en beschikken over 2.800 medewerkers, inclusief 750 beleggingsprofessionals. Als vermogensbeheerder pur sang worden wij niet afgeleid door andere financiële dienstverleningsactiviteiten en kunnen wij al onze mensen en middelen richten op onze kernactiviteit: asset management.
Het bedrijf is opgericht in 1983 na een management buy-out en is door de jaren heen zowel autonoom als via overnames gegroeid. Aberdeen is een van de weinige onafhankelijke vermogensbeheerders die beursgenoteerd is aan de London Stock Exchange.

WAT WE DOEN

Aberdeen is een actieve vermogensbeheerder die zich toelegt op het beheer van aandelen, vastrentende waarden, vastgoed en maatwerkoplossingen, met name voor pensioenfondsen, wereldwijde financiële instellingen en discretionaire beheerders (met inbegrip van andere fondsbeheerders) in de vorm van gesepareerde en gepoolde fondsproducten. Onze beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van eigen research.
Ons beheer richt zich op aandelen, vastrentende waarden en vastgoed, waarbij we onze resources delen en een gemeenschappelijke beleggingsbenadering volgen. Daarnaast biedt onze Solutions-tak de expertise verschillende beleggingscategorieën te combineren om beleggingsoplossingen op maat te leveren die specifieke klantbehoeftes vervullen, ook op het gebied van kwantitatieve aandelenstrategieën en alternatieve beleggingen. Onze beleggingsexpertise wordt aangeboden in de vorm van mandaten en beleggingsfondsen, waarmee wij een breed scala aan klanten kunnen bedienen, van institutionele tot particuliere beleggers.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

Source: Aberdeen Asset Management, gegevens op 30 Juni 2016.

MARKTVISIE

WAAROM ZIJN WIJ ANDERS?

ONZE CULTUUR: De beleggingswereld is in veel opzichten complex, maar bij ons staan eenvoud en duidelijkheid centraal. Trouw aan onze Schotse achtergrond geloven wij in open en duidelijke taal. We verschuilen ons nooit achter jargon, niet tegenover elkaar en ook niet tegenover onze klanten.

EIGEN RESEARCH: De ervaring leert dat de meest waardevolle informatie afkomstig is van onze lokale professionals in de markten waarin we beleggen.

BREDE EXPERTISE: we bieden een compleet aanbod aan beleggingsdiensten, zodat we onze cliënten effectieve oplossingen kunnen bieden in alle vermogenscategorieën.

WAARDEGERICHT: Wij streven naar een duidelijke toegevoegde waarde: een specifiek rendement, het overtreffen van een index of rendement bij een lager risico.

LANGETERMIJNVISIE: We hanteren een langetermijnvisie op ondernemingen, markten en economische trends, maar met de nodige flexibiliteit om te kunnen inspelen op tactische mogelijkheden.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft25
Aantal beleggingsprofessionals in dienst750
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

KWALITATIEF EIGEN RESEARCH: De inzichten van lokale teams vormen de basis voor onze actieve aanpak. Alvorens te beleggen, ontmoeten we altijd het management van een bedrijf en dat blijven we doen zolang we de aandelen in portefeuille hebben.

LOKALE TEAMS: Onze beleggingsteams zijn gebaseerd in de markten of regio’s waarin zij beleggen. Zo hebben wij een wereldwijd bereik én lokale expertise.

RISICOFOCUS: Ons doel is altijd om rendement te leveren bij een aanvaardbare hoeveelheid risico. Diversificatie, risicoanalyse in iedere fase, samen met solide kennis van iedere belegging in portefeuille, helpen ons om de volatiliteit en potentiële verliezen te beperken.

TEAMAANPAK: Wij geloven dat getalenteerde, diverse en hechte teams constant betere resultaten leveren dan afzonderlijke managers.

LANGETERMIJNVISIE: We realiseren hoofdzakelijk rendement voor onze klanten via overtuigde keuzes van kwaliteitsbeleggingen voor de lange termijn. Daarbij blijven we flexibel om tactische beleggingskansen te benutten.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Onze strategische doelstelling is om nieuwe expertise toe te voegen en onze huidige capaciteit te versterken door middel van een combinatie van autonome groei en strategische overname. De voornaamste elementen om de strategie van onze wereldwijde activiteiten op middellange termijn verder te ontwikkelen zijn:

1. Het vergroten van onze product specialist resources - die zijn toegewijd aan de asset classes die wij bestrijken - zodat ons aanbod optimaal is afgestemd op de specifieke behoeften van verschillende klanten;

2. Het verder uitbouwen van onze property expertise in Azië en in de VS;

3. Gebruik maken van onze opgebouwde ervaring om het aantal distributiepartners die hun beleggingsexpertise aan Aberdeen uitbesteden te verhogen;

4. Het verdere gebruik van digitale technologie om de informatie, hulpmiddelen en diensten die wij leveren aan klanten te verbeteren.

PERFORMANCEMETING

GIPS

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

De performance fee is gebaseerd op een aantal factoren en afhankelijk van de asset class, het type product en of het om liquide of illiquide investeringen gaat.

DISCLAIMER

Uitgegeven in de EU door Aberdeen Asset Managers Limited, geregistreerd in Schotland onder nummer.108419, gevestigd 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Schotland. Toegelaten en gereglementeerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk.

 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN