Columbia Threadneedle Investments

ADRES Atrium - 5e verdieping, Strawinskylaan 3021
PLAATS Amsterdam
WEB http://www.columbiathreadneedle.nl
TELEFOON +31 (0)20 262 40 20
CONTACTGEGEVENS

John Crees, Institutional Distribution Benelux, john.crees@columbiathreadneedle.com of beneluxinstitutional@columbiathreadneedle.com


TEAMGROOTTE
4 (Benelux)
 

BEDRIJFSPROFIEL

Columbia Threadneedle Investments is een toonaangevende, wereldwijd opererende vermogensbeheerder met een breed aanbod van actief beheerde beleggingsstrategieën en -oplossingen voor particulieren, institutionele beleggers en ondernemingen over de hele wereld.

Met meer dan 2.000 werknemers, waaronder meer dan 450 beleggingsdeskundigen verspreid over Noord-Amerika, Europa en Azië, beheren we EUR 451 miljard aan activa, verdeeld over aandelen uit ontwikkelde en opkomende markten, vastrentende fondsen, mixfondsen (op basis van assetallocatie) en alternatieve beleggingsfondsen.

Succesvol beleggen voor onze cliënten staat bij ons centraal. Middels een op rendement gerichte, risicobewuste en op teamwork gebaseerde beleggingsaanpak streven we naar het beleggingsresultaat dat de cliënt verwacht. We hebben een dynamische en interactieve bedrijfscultuur. Door onze inzichten in de diverse activaklassen en geografische zones intern te delen krijgen we een duidelijker beeld van het wereldwijde, regionale en lokale beleggingslandschap. Het onderling uitwisselen en bespreken van beleggingsideeën in een op samenwerking gerichte cultuur zorgt voor een verrijking van het beleggingsproces van onze teams. En, belangrijker nog, het resulteert in beter gefundeerde beleggingsbeslissingen voor onze cliënten.

Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijd opererende vermogensbeheerder van Ameriprise Financial (NYSE: AMP), een in de Verenigde Staten gevestigde toonaangevende financiële dienstverlener. Als onderdeel van Ameriprise kunnen we steunen op een grote, goed gekapitaliseerde en gediversifieerde financiële dienstverlener.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

Elke beleggingscategorie heeft een eigen, gespecialiseerd beleggingsteam, en al deze afzonderlijke teams profiteren van onze cultuur van actieve ideeënuitwisseling en samenwerking. Deze interactie tussen onze specialisten zorgt voor een effectieve uitwisseling van macro- en micro-inzichten waardoor elke portefeuille kan profiteren van de voordelen van ons collectieve denken. Wij stellen deze expertise aan onze beleggers beschikbaar via een grote diversiteit aan beleggingsinstrumenten, waaronder open-ended beleggingsfondsen, beursgenoteerde beleggingstrusts, collectieve en individuele pensioenfondsen en andere portefeuilles.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst450
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft19
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderheden

De overtuiging dat doeltreffend rentmeesterschap ten goede komt aan bedrijven, beleggers en de gehele economie vormt de kern van onze beleggingsfilosofie. Goed bestuurde bedrijven zijn beter in staat om te gaan met de risico's en uitdagingen die horen bij het ondernemen. Zij zijn ook beter in staat in te spelen op de kansen die zich voordoen om daarmee duurzame groei en rendement te bereiken voor onze klanten.

De aanpak van Columbia Threadneedle Investments met betrekking tot governance en verantwoord beleggen valt samen met onze overtuigingen ten aanzien van teamwork, overleg en samenwerking. Wij geloven dat deze benadering ons een voorsprong geeft en in staat stelt om een uitstekend resultaat te bereiken voor onze klanten. Als actieve belegger volgen en evalueren wij onder meer de strategie, het bestuur, de resultaten en de boekhouding van ondernemingen, evenals het risico- en kapitaalbeheer. De omgang van een onderneming met milieu-, sociale en governance (ESG) vraagstukken vormt daarbij een integraal onderdeel.

Een ESG-analyse is een vast onderdeel van ons onderzoeks- en beleggingsproces. Dit stelt ons in staat om de ESG-risico's en -kansen van bestaande en toekomstige beleggingen, die met een traditionele analyse over het hoofd gezien kunnen worden, te evalueren. Hoewel de nadruk ligt op aandelen, gebruiken wij deze analyse ook voor onze obligatie- en grondstoffenstrategieën.

Columbia Threadneedle Investments is medeoprichter en ondertekenaar van de Principes van Verantwoord Beleggen van de VN (PRI) en ondertekenaar van de Stewardship Code van het VK. Columbia Threadneedle Investments belegt niet in bedrijven die bij de vervaardiging van controversiële wapens betrokken zijn.  


Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

Wij zijn er bij Columbia Threadneedle Investments van overtuigd dat de kwaliteit van onze visie op de economie, de markten en aandelen tot outperformance leidt. Teamwork is bij ons bepalend en vormt een fundamenteel onderdeel van ons beleggingsproces. Dat is duidelijk gestructureerd om het genereren, beoordelen en implementeren van goede, overtuigde beleggingsideeën in klantportefeuilles te bevorderen.

Terwijl iedere beleggingscategorie over een eigen team van specialisten beschikt, profiteren de afzonderlijke teams van onze cultuur die gericht is op samenwerking en ideeënuitwisseling. Dat betekent dat iedere portefeuille van ons collectief denkproces profiteert. Samenwerking stelt ons in staat om beter na te denken en beter te presteren voor onze cliënten. De interactie tussen onze beleggingsteams vormt een aanzienlijk concurrentievoordeel voor Columbia Threadneedle Investments. Ons beleggingsproces is op deze overtuigingen gebaseerd. 

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Enkele fundamentele aspecten van onze propositie maken onze benadering onderscheidend: 
Voor ons is eigen research van hoge kwaliteit essentieel en daarom beschikken we over de middelen en de expertise om de wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten uitvoerig te volgen.

Alle fondsbeheerders en analisten leveren een bijdrage aan onze research. Een hoge mate van interactie en communicatie is voor het creëren van beleggingsinzichten essentieel.

Ons researchproces is volledig geïntegreerd. Zo kunnen wij onze beleggingsinzichten bij al onze producten optimaal inzetten. Onze regionale aandelenteams, wereldwijde sectorteams en onze vastrentende teams werken zeer nauw samen. Wij zijn fundamenteel overtuigd van de waarde van teamwork. 

PERFORMANCEMETING

Extern
GIPS
Intern

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

We werken zowel met vaste tarieven als met prestatievergoedingsstructuren. De exacte tarieven zijn afhankelijk van de beleggingscategorie, de omvang van het vermogen, de beleggingsrichtlijnen en de risicoparameters. 

DISCLAIMER

Alle data is per 30 juni 2016. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van alle onderdelen van de groep Columbia en Threadneedle. De onderdelen van Columbia en Threadneedle zijn eigendom van de toonaangevende Amerikaanse financiële dienstverlener Ameriprise Financial, Inc. AUM of EUR414bn : dit is inclusief het gecombineerde vermogen onder beheer van de Columbia en Threadneedle groepsbedrijven per 30 juni 2016. Bron: Ameriprise Financial Q2 2016 earnings release. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging tot het geven van een opdracht om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch om beleggingsadvies of beleggingsdiensten te verstrekken. De waarde van beleggingen en de inkomsten ervan zijn niet gegarandeerd, kunnen zowel stijgen als dalen en worden mogelijk beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Dit betekent dat een belegger het belegde kapitaal wellicht niet terug ontvangt. Uitgegeven door Threadneedle Investment Services Limited (No. 3701768). Threadneedle Asset Management Limited (No. 573204). Geregistreerd in England and Wales. Geautoriseerd en gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk door de Financial Conduct Authority. © 2016 Columbia Threadneedle Investments.


 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN