Aegon Asset Management

ADRES Aegonplein 6, 2591 TV Den Haag
PLAATS Nederland
WEB http://www.aegonassetmanagement.com/nl
TELEFOON +31 (0)70 344 32 10
CONTACTGEGEVENS
Commercieel Directeur
Fernand Schürmann
+31 (0)6 51 99 45 94
FSchuermann@aegon.nl


TEAMGROOTTE
200 (Nederland)
 

BEDRIJFSPROFIEL

Aegon Asset Management is een wereldwijde vermogensbeheerder met een actief investeringsbeleid. Onze expertise helpt onze klanten om verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. De focus ligt hierbij op het bouwen van een vertrouwensrelatie en het leveren van goede beleggingsresultaten. Institutionele en particuliere investeerders hebben Aegon Asset Management wereldwijd een vermogen van ongeveer €346 miljard toevertrouwd.

In onze grootste markten, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Noord-Amerika en Azië, zorgen onze specialistenteams voor oplossingen van hoge kwaliteit voor alle asset classes. Onze klanten profiteren van de uitgebreide internationale onderzoekscapaciteiten en kennis van de lokale markten, van zowel Aegon Asset Management, als Kames Capital (Verenigd Koninkrijk) en TKP Investments (fiduciair manager in Nederland).

De kern van ons producten- en oplossingenpalet in Nederland zijn - alternatieve - vastrentende waarden. Door diversificatie en actief beleid halen we een hoger rendement bij een lager risico in beleggingsstrategieën die zijn afgestemd op langjarige verplichtingen.

Aegon Asset Management is onderdeel van de Aegon, één van de grootste financiële dienstverleners op het gebied van verzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

Aegon Asset Management heeft een breed palet met vastrentende waarden fondsen; Staatsobligaties, Corporate Credits, High Yield, Emerging Markets Debt, Money Market, Hypotheken en Asset Backed Securities.

MARKTVISIE

Financiële markten zijn in onze optiek overwegend inefficiënt. Daardoor geloven wij dat we door actief beleid extra waarde kunnen toevoegen aan portefeuillerendementen. Daarom zijn we continu op zoek naar kansen en beoordelen we voortdurend beleggingsmogelijkheden op hun toegevoegde waarde voor beleggingsportefeuilles. De kracht van ons beleggingsproces is dat we gebruik maken van geavanceerde kwantitatieve modellen zonder daarbij het belang van fundamentele analyse en gevoel voor de markt uit het oog te verliezen.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst: Wereldwijd ongeveer 200
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft7
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderhedenAegon Asset Management Nederland beheert ook een portefeuille met Asset Backed Securities (ABS) ter waarde van ongeveer € 6,5 miljard. Daarmee bestaat de totale Nederlandse portefeuille voor rond de 10 % uit ABS.

Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

Visievorming is het fundament van succesvol actief beleid. Daarom wordt in de beleggingsfilosofie van Aegon Asset Management bij het nemen van beleggingsbeslissingen een kwadrantenmodel gehanteerd. Is toegevoegde waarde in grote mate voorspelbaar? Dit is ons uitgangspunt bij het beheren van de kernportefeuilles (dit is de neutraal belegde obligatieportefeuille) van institutionele beleggers. Wij zijn continu op zoek naar kansen en beoordelen voortdurend beleggingsmogelijkheden op hun toegevoegde waarde voor een beleggingsportefeuille. Daarom hanteert Aegon Asset Management, al sinds 1994, een uniek kwadrantenmodel bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Dit model zorgt voor een evenwichtige en gedisciplineerde benadering en hierdoor kunnen wij marktkansen vanuit vier verschillende invalshoeken beoordelen.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

De financiële markten worden steeds complexer en nieuwe beleggingscategorieën volgen elkaar snel op. Het juiste evenwicht tussen risico en rendement is daardoor niet altijd eenvoudig te bepalen. Onze specialisten ondersteunen graag bij het vinden van de beste balans. De optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit en tussen rendement en het gewenste risico. Wij brengen de wensen van onze klanten in kaart en vertalen dit naar een beleggingsmandaat.

Wij bieden meerdere beleggingsfondsen aan waarbij portefeuilles op traditionele wijze worden belegd. De portefeuillemanager streeft naar een hoger rendement dan de benchmark door actief specifieke stukken te kopen of te verkopen. Hoogwaardige research en ons team van beleggingsspecialisten vormen de basis voor jarenlang succes.

PERFORMANCEMETING

GIPS
Intern

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

In de beleggingsfondsen van Aegon Asset Management wordt een vaste beheer- en servicevergoeding in rekening gebracht.

DISCLAIMER

"Aegon Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."

 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN