Legal & General Investment Management

ADRES One Coleman Street, London, EC2R 5AA
PLAATS Verenigd Koninkrijk
WEB http://www.lgim.com
TELEFOON +31 623 957 630
CONTACTGEGEVENS
Business Development Manager, Nederland
Marcel Linotte
+31 6 23 957 630
marcel.linotte@lgim.com

TEAMGROOTTE
2 (Nederland)
 

BEDRIJFSPROFIEL

Legal & General Investment Management (LGIM) behoort wereldwijd tot de 10 grootste asset managers(1) en beheert voor institutionele en individuele cliënten in totaal €1.013 miljard(2) (AUM). LGIM is verantwoordelijk voor ca. 3%(3) van de Britse aandelenmarkt(4).

LGIM is leidend op het gebied van indexfondsen en een belangrijke belegger in fixed income markten. In de voorhoede van ontwikkelingen rondom liability-driven risicomanagement, biedt LGIM een grote variëteit aan strategieën om cliënten te helpen hun beleggingsdoel te halen.
Ook op het gebied van DC-oplossingen lopen we voorop. 

In deze veranderende markt is het belangrijk om te blijven innoveren. Daarnaast zetten we sterk in op het onderhouden van onze relaties met cliënten en consultants.

Onze omvang brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zijn we actief betrokken bij de bedrijven waar we in beleggen: van het benutten van ons stemrecht als aandeelhouder tot rechtstreeks contact met het bestuur van een onderneming. Door mee te bouwen aan bedrijven waar we in beleggen, creëren we waarde voor onze cliënten en zorgen we voor een gezonde en houdbare financiële sector. 

Naast onze vooraanstaande rol in het Verenigd Koninkrijk hebben we recent uitgebreid naar markten verspreid over Europa, het Midden-Oosten, Azië en de Verenigde Staten. Ook in deze regio’s is het essentieel om onze capaciteiten te modelleren naar de specifieke wensen van de cliënt.

(1) Bron: IPE top 400 asset managers survey, juni 2016.
(2) Activa inclusief notionele derivatieve posities en activa onder beheer van LGIM America, een SEC-geregistreerde beleggingsadviseur. Deze cijfers zijn exclusief advisory assets, 30 juni 2016.
(3) LGIM en Bloomberg, 30 juni 2016.
(4) Vertegenwoordigd via de FTSE All Share Index.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

LGIM is één van Europa’s grootste vermogensbeheerders. We bieden kennis van zaken in een zeer breed palet oplossingen, variërend van index-tracking, actief fixed income, multi-asset oplossingen, liquiditeitsmanagement en commercieel vastgoed tot LDI en risicomanagement. We hebben capaciteit in al onze competenties, waaronder de volgende:   

Index fondsen
Actief fixed income
Actief aandelen
Vastgoed
Liquiditeitsmanagement
Multi-asset fondsen
Solutions & LDI
Investment services

Ook bieden we een scala aan waarde-creërende beleggings-services, waaronder: 
Valuta hedges
Benchmark herbalanceringen
Dynamic trigger monitoring.
Portfolio transfers.

MARKTVISIE

LGIM’s asset allocation team heeft voor het vierde kwartaal in 2016 de volgende overtuigingen:

RISICO’S
• Toename van politieke risico’s in de meeste Westerse landen, met name gedreven door de naderende verkiezingen in Europa
• De mondiale schuldenberg blijft op middellange termijn een bron van zorgen (met name in opkomende markten)
• Uitdagingen rond het normaliseren van monetair beleid

KANSEN
• Nervositeit bij beleggers en volatiliteit kan meerdere kansen opleveren om risico toe te voegen tegen aantrekkelijke niveaus
• Potentiele sterkte van de Amerikaanse dollar wanneer de renteverhogingen van de US Federal Reserve terug op de radar komen
• Activa-aankoop door centrale banken kan een steun in de rug blijven voor activa-prijzen

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst335 per eind september 2016
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft3 (London, Chicago en Hong Kong)
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderhedenLGIM interne data per 30 juni 2016, inclusief de beheerde activa van LGIMA, een SEC geregistreerde beleggingsadviseur. 

De mondiale AUM (assets under management) zijn inclusief derivaten-posities van de ‘solutions’ business. Momenteel zijn we niet in staat om een uitsplitsing te maken tussen de gesegregeerde en gebundelde mandaten, vandaar dat de gesegregeerde en gebundelde mandaten zonder derivatenposities zijn weergegeven. In de ‘Overige’ categorie hebben we het volgende meegenomen: 
- Derivative Overlays vanuit de ‘solutions’ business
- Multi Asset Strategieën 
- Aandelenstrategieën: Asia Pacific, Verre Oosten, Japan, Midden-Oosten/Afrika

Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

LGIM hanteert niet per definitie een top-down beleggingsstructuur; noch het bestuur noch de senior managers sturen beleggingsbeslissingen. Onderzoek kan wel tot een ‘huisvisie’ leiden en invloed hebben op beslissingen binnen een portefeuille. Uiteindelijk zijn het de fondsmanagers van elk fonds die verantwoordelijk zijn voor hun beleggingsstrategie en de resultaten daarvan – hoe de huisvisie wordt gereflecteerd in hun portefeuille moet ook hun verantwoordelijkheid blijven.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

De afgelopen 20 jaar heeft LGIM een zeer succesvolle business strategie gevolgd, gericht op organische groei door beschikbaarstelling van passieve en actieve fondsen. Vandaag de dag is LGIM de grootste manager van bedrijfspensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen vijf jaar waren we één van Europa’s snelst groeiende vermogensbeheerders en die lijn van groei zetten we door. 

Met kantoren in Londen, Chicago, Hong Kong en distributiekanalen in geheel Europa en het Midden-Oosten, zijn we in staat om de successen in het Verenigd Koninkrijk uit te bouwen en mondiaal te continueren teneinde een sterke internationale voetafdruk te bewerkstelligen. 

De hoofdpunten van ons bedrijfsgroeiscenario:  
o Ondersteunen van onze DB-clienten bij het afbouwen van risico’s
o Uitbouwen van onze ‘defined contribution’ (DC) business tot marktleider
o Internationale expansie in geselecteerde regio’s in Europa, het Midden-Oosten de VS en Azië voortzetten
o Doorontwikkeling van een cliënt-gerichte retail business

PERFORMANCEMETING

Extern
Intern
GIPS - Legal & General Investment Management Limited (‘de firma’) claimt compliance met de Global Investment Performance Standaard (GIPS®) en heeft samenvattende verslagen gepubliceerd die voldoen aan de GIPS standaard. De firma is onafhankelijk gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers LLP, voor de periode 1 januari 2006 tot 31 december 2015. Het verificatieverslag is op verzoek beschikbaar. Bij verificatie wordt gecontroleerd of (1) de firma voldoet aan alle vereisten van de GIPS-standaarden binnen alle gelederen van de organisatie en (2) of het beleid en de procedures van de firma zo ontworpen zijn dat de prestaties gemeten worden volgens de GIPS standaarden. Verificatie geeft geen zekerheid over de correctheid van een specifieke samengestelde presentatie. Een complete lijst en beschrijving van alle samenstellingen is op verzoek beschikbaar. 

Teneinde aan GIPS te voldoen, is ‘de firma’ gedefinieerd als Legal & General Investment Management Limited en vallen de activa onder beheer van het SEC geregistreerde Legal & General Investment Management America er niet onder.

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

LGIM hanteert een duidelijke en transparante beloningsstructuur en rekent alleen een management fee. Door ons 'asset management only’ business model, dat conflicterende belangen voorkomt en onze doelstellingen in lijn brengt met die van onze klanten komt het volledige gegenereerde inkomen aan onze klanten en participanten in het fonds toe.


 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN