Robeco

ADRES Weena 850, 3014 DA Rotterdam
PLAATS Nederland
WEB http://www.robeco.com/nl
TELEFOON +31 (0)10 224 2532
CONTACTGEGEVENS
Institutional Sales en Accountmanagement Benelux en Nordics
Johan Zonneveld
+31 (0)10 224 7131
j.zonneveld@robeco.nl

Hoofd Investment Solutions
Martin Mlynár
+31 (0)10 224 3118
martin.mlynar@robeco.nl


TEAMGROOTTE
742 (Rotterdam, ultimo juni 2016)
 

BEDRIJFSPROFIEL

Robeco kan bogen op meer dan 80 jaar ervaring in de asset management industrie. In 1929 begonnen als het Rotterdamsche Beleggings Consortium werd in 1933 het eerste wereldwijde aandelenfonds gelanceerd. Vandaag biedt Robeco een breed scala beleggingsstrategieën aan in alle asset categorieën. De verschillende strategieën worden beheerd vanuit beleggingscentra in Rotterdam, Zürich, Hong Kong, Boston en New York. 

Vanuit een strategische alliantie in 1991 werd Rabobank de enige eigenaar van Robeco in 2001. Met diens financiële ondersteuning is Robeco getransformeerd naar een wereldwijde asset manager aan het eind van de jaren negentig. Verschillende asset managers zijn overgenomen om Robeco te laten groeien met complementaire beleggingsvaardigheden en om de distributiekracht te vergroten. 

Tegenwoordig is Robeco (AuM 137 bln EUR) een dochteronderneming van Robeco Groep (AuM 276 bln EUR), het expertisecentrum voor vermogensbeheer van ORIX Corporation, de meerderheidsaandeelhouder van Robeco Groep in Tokio, Japan.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

Research: Robeco deelt veel research met zijn institutionele klanten en voert soms ook specifiek klantonderzoek uit. Vooral op het gebied van kwantitatieve research zijn we toonaangevend. Dit is geen commercieel product waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

(Integraal) Risicomanagement: Risicomanagement wordt aangeboden als onderdeel van fiduciair beheer, Robeco Integraal Vermogensbeheer.

Fiduciair beheer: Selectie van managers bij extern beheer vindt plaats via Corestone. Dit is een onafhankelijke dochter van Robeco in Zug, Zwitserland.

MARKTVISIE

Gezien de tumultueuze veranderingen in 2016, uit de Brexit referendum resultaat aan de verrassing verkiezing van president Trump, hebben we onze vooruitzichten 2017 'Het is tijd voor plan B' getiteld.

Het is niet alleen de politieke schokken die de toon zetten voor het volgende jaar in te stellen. Economische Plan B voor 2017 wordt waarschijnlijk een groter gebruik van fiscaal beleid te zien als regeringen proberen de ontevreden kiezers gunstig te stemmen.

En de nieuwe wereldorde is onwaarschijnlijk om te stoppen met de fiscale oplossingen voor populistische opstanden.
In onze outlook 2017 richten we ons op meer dan een dozijn onderwerpen, waaronder:

De Amerikaanse economie: de krappe plek zou de juiste plek te zijn
Europa's 'probleemkinderen'; Italië en het Verenigd Koninkrijk werk nodig
China niet kan houden toen hij de blik op de weg
Opkomende markten werkelijk zijn nu goed in opkomst
Aandelen zijn ongeveer de waarderingen en de opbrengsten zijn over de inflatie

De vooruitzichten, samengesteld door Robeco Investment Solutions, bouwt voort op het succes van onze eerdere verwachte rendementen 2017-2021, dat was getiteld 'Het is altijd het donkerst net voor zonsopgang'. 

Verwachte rendementen 2017-2021

Elk jaar kijkt Robeco met een frisse blik naar de vooruitzichten voor de wereldeconomie voor de eerstkomende vijf jaar. Onze analyse resulteert in een prognose voor de grootste beleggingscategorieën en drie mogelijke scenario's (basis, stagnatie en hoge groei).

In het kort:

Hoop op terugkeer naar normaal monetair beleid in 2016 vervlogen
Sentiment onder professionele beleggers nog steeds uiterst zwak
Een geleidelijke normalisatie blijft het meest waarschijnlijke scenario

In december 2015, toen onze ‘Expected Returns’ voor dit jaar voor het eerst ter sprake kwamen, waren we nog optimistisch gestemd. De Europese economie had iedereen verrast met een bovengemiddelde groei, de wereldeconomie trok aan en de eerste renteverhoging van de Fed had – tegen de verwachting van velen – de markten niet op hun kop gezet. We waren helemaal klaar voor monetaire normalisatie.

Natuurlijk waren er problemen, maar die zijn er altijd. De almaar dalende olieprijs kon dan wel gunstig zijn voor de consument, maar baarde de financiële markten wel zorgen. Een groeiend aantal economen waarschuwde dat het steeds hogere schuldniveau kon leiden tot een problematische schuldencyclus. En dan was er de ineenstorting van opkomende markten, met een aanzienlijke krimp van de Braziliaanse en de Russische economie (respectievelijk 3,8% en 3,7% in 2015), plus een Chinees groeipad dat steeds onhoudbaarder leek. Maar al die problemen waren hanteerbaar.

Op Robeco.com/nl vindt u de uitgebreide outlooks. 

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst:392 (Robeco Group)
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft16
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

Het is onze beleggingsovertuiging dat marktinefficiënties bestaan, die kunnen worden geëxploiteerd door actieve keuzes in een beleggingsportefeuille. 

• Research gedreven. Research is integraal onderdeel van de beleggingsprocessen.
• Combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Deze combinatie leidt volgens ons tot een optimale en stabiele risico-rendementsverhouding.
• Een sterke risicomanagementcultuur. Risicomanagement is geheel geïntegreerd in alle stappen van de beleggingsprocessen, met instrumenten om effectief risico’s te budgetteren.
• Sterk gefocuste teams. Beleggingsteams zijn geheel toegespitst op portefeuillemanagement, met een sleutelrol voor ondersteunende afdelingen zoals Kwantitatieve Research, Macro-economische Research, Risicomanagement, Trade execution en Compliance.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Robeco is een vermogensbeheerder met een breed palet aan actieve beleggingsproducten en -oplossingen. Wij zijn gericht op het behalen van verantwoorde rendementen door op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten. Wij bedienen institutionele klanten in Nederland en diverse landen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Latijns Amerika en de Verenigde Staten. Retail klanten worden online bediend in Nederland en via vele distributiepartners over de hele wereld.

Onze strategie kent drie kernthema’s:
Pensioengerelateerde beleggings oplossingen, bijvoorbeeld fiduciair management en DC beleggingsoplossingen.
Quant-gedreven beleggingsoplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van factorbeleggen core quant en low vol.
Sustainability investing, geïntegreerd in beleggingsprocessen en ondersteund door de expertise van RobecoSAM 

PERFORMANCEMETING

GIPS
Intern

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

Basisstructuur: percentage over belegd vermogen. Tot € 100 mln is een pooled account de meest kostenefficiënte oplossing. Daarboven is een mandaat mogelijk. 
Alternatieve structuren: op basis van omvang pensioenverplichtingen (LDI fiduciair beheer), vast bedrag,  performance gerelateerde vergoeding of combinaties van deze vergoedingsstructuren.

 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN