Cardano

ADRES Weena 690, 21e etage, 3012 CN Rotterdam
PLAATS Nederland
WEB http://www.cardano.com
TELEFOON +31 (0)10 206 1300
CONTACTGEGEVENS
Mark Willemse - Commercial Director

TEAMGROOTTE
180 professionals
 

BEDRIJFSPROFIEL

Cardano heeft risicomanagement en risicobewust vermogensbeheer voor de pensioensector in NL op de kaart gezet. Sinds 2000 zijn wij toonaangevend op het gebied van strategische risicoanalyse, het afdekken van dominante balansrisico’s en het beheren van matching- en overlayportefeuilles. Dankzij maatwerk en expertise bent u met onze oplossingen altijd volledig in control, bent u klaar voor de toekomst en zijn uw risico’s betrouwbaar afgedekt, in lijn met uw doelstellingen.

Diepgeworteld in de Nederlandse pensioenfondsindustrie beschikken wij over vergaande kennis van financiële marktrisico’s, gebruik van diverse financiële instrumenten en het complexe Nederlandse pensioensysteem. Of het nu gaat om de effecten van de UFR op beleid en pensioenresultaten, effecten van nominale en reële doelstellingen op de verplichtingenstructuur en beleid, en de gevolgen van EMIR op de inzet van derivaten en collateral management, wij zijn in Nederland expert op al deze terreinen. Wij combineren dit met een state of the art infrastructuur om beleid op maat te implementeren.

Wij zijn in beginsel een uitvoerder, maar hebben tegelijkertijd een sterke adviescultuur. Onze organisatie is ingericht om iedere klant op maat te bedienen, met flexibele oplossingen en uitgebreide dienstverlening.

Opgericht in Nederland en sinds een aantal jaren succesvol in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment werken er ruim 180 professionals bij Cardano. In totaal werken wij voor circa 45 klanten, waarvan ruim 20 in Nederland.    


PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

Wij zijn gespecialiseerd in adviseren over en implementeren van op maat gemaakte risicomanagement-, matching- en risicobewuste returnportefeuilles, met een sterke focus op de pensioensector. Wij bieden geen standaard beleggingsfondsen aan.

MARKTVISIE

Wij geloven dat de (financiële) wereld zeer complex en onvoorspelbaar is. Wij geloven dat markten in booms en busts bewegen, en voor langere tijd in bijvoorbeeld heel slechte, heel goede of low yield scenario’s terecht kunnen komen. Het is onvoorspelbaar wanneer en hoe lang we in welk scenario terecht komen. Klassieke theorieën die uitgaan van evenwichtsmodellen, mean reversion en stabiele risicopremies, zijn wellicht mathematisch elegant, maar zijn niet in staat de echte wereld te beschrijven. Wij hanteren daarom een scenario-aanpak om meer grip te krijgen op de wereld om ons heen.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
--
--
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderheden

Het totaal vermogen van onze klanten voor wie wij de financiële risico's beheren bedraagt ruim Euro 90 miljard. Het totale vermogen onder beheer of advies bedraagt ruim Euro 140 miljard.


Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

Aan een solide beleggingsstrategie liggen de volgende risicomanagement uitgangspunten ten grondslag:

Gebruik scenarioanalyse om een goed beeld te krijgen van de mogelijke en dominante risico’s op de balans;

Richt je in de analyse op de mogelijke gevolgen van extreme gebeurtenissen voor de organisatie, en focus niet op waarschijnlijkheidsberekeningen (die vaak geen samenhang hebben met het echte onzekerheidsniveau);

Dek die risico’s af die een ondragelijk of onwenselijk gevolg hebben op de organisatie;

Streef naar een robuuste strategie: construeer de portefeuille op een dusdanige manier dat die stabiele resultaten oplevert in de toegepaste scenario-analyse;

Neem alleen bewuste risico’s en geen onbedoelde en onbeloonde;

Grote verliezen voorkomen is belangrijker dan behalen van torenhoge rendementen;

Lange termijn succes is een gevolg van vele opeenvolgende korte termijn successen;

Gebruik alle inzichten uit de gedragswetenschappen om de valkuilen te voorkomen die zich voordoen bij het nemen van beslissingen in onzekere omstandigheden. In het bijzonder moet er een organisatiebrede cultuur zijn die bepaald gedrag minimaliseert, bijvoorbeeld over-optimisme.

Een goede strategie vraagt om een goede uitvoering, die voorkomt dat zich onverwachte verliezen voordoen die de strategie kunnen ondermijnen. Met andere woorden: u moet een ‘implementatiekloof’ vermijden.

Voor pensioenfondsen betekent dit bijvoorbeeld dat er niet alleen top-down moet worden gewerkt (van het ontwikkelen van een strategie naar het aanstellen van managers) maar ook bottom-up (ervoor zorgen dat het totale risico, genomen door alle managers samen, acceptabel is). Zonder dit bottom-up-proces wordt de strategie geleidelijk uitgehold, doordat er geen effectief implementatieproces aan gekoppeld is.


AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Cardano is opgericht om financiële instellingen robuust te maken, zodat zij en hun eindklanten (deelnemers) weerbaar zijn tegen de grillen van de financiële markten. Wij willen hen beschermen tegen scenario’s die grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van de instelling en de financiële situatie van hun klanten.

Om dat te realiseren hebben wij ons gespecialiseerd in risico. Wij willen begrijpen waar risico vandaan komt, hoe het zich opbouwt in het systeem zonder dat dit wordt gesignaleerd en hoe het zich uiteindelijk kan manifesteren. Wij kijken daarbij vooral naar de gedragskant van beslissers bij financiële instellingen, toezichthouders en deelnemers. Wij zijn ervan overtuigd dat gedrag bepalend is voor het ontstaan maar ook voor het tegengaan van risico. Met deze kennis ontwerpen en implementeren wij vermogensbeheeroplossingen die duurzaam robuust zijn. Tevens helpen wij bestuurders, directeuren en beleggers betere beslissingen te nemen.

PERFORMANCEMETING

-

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

Klanten betalen voor een vaste vergoeding per jaar.

DISCLAIMER

-
 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN