Schroders

ADRES World Trade Center, Toren A, 5e verdieping, Strawinskylaan 521, 1077 XX, Amsterdam
PLAATS Nederland
WEB http://www.schroders.nl
TELEFOON +31 (0)20 305 2840
FAX +31 (0)20 471 5383
CONTACTGEGEVENS
Country Head, Benelux
Michel Vermeulen
+31 (0)20 305 2844
michel.vermeulen@schroders.com

Head of Institutional Clients
Pieter Dalderop
+31 (0)20 305 2842
pieter.dalderop@schroders.com

Client Director Institutional
Caspar van Eijck
+31 (0)20 305 2841
Caspar.vanEijck@Schroders.com

TEAMGROOTTE
12 (Benelux)
 

BEDRIJFSPROFIEL

Schroders is een vermogensbeheerder die institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars, lokale overheden, centrale overheden en liefdadigheidsinstellingen bedient. Daarnaast bedienen zij ook de particuliere beleggers via beleggingsfondsen en beleggingstrusts. Hun expertisevlak is het bedenken, ontwikkelen en leveren van producten ten behoeve van het volledige scala aan vermogensbeheeractiviteiten. Daardoor kunnen zij tegemoetkomen aan de behoeften van deze zeer gevarieerde groep cliënten. Schroders profiteert al meer dan tweehonderd jaar van een stabiele eigendomsstructuur, en langetermijndenken vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop wij beleggen, de relaties met onze klanten opbouwen en onze activiteiten uitbreiden.

Schroders beschikt over een breed aanbod aan producten dat vrijwel alle beleggingscategorieën in de sectoren aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen bestrijkt. Daardoor zijn zij in staat producten aan te bieden die aansluiten op verschillende fasen van de economische- en de marktcyclus.

Schroders heeft getalenteerde mensen in dienst, die werken vanuit 37 vestigingen in 27 landen verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten, dicht bij de cliënten en de markten waarin zij beleggen. Schroders onderhoudt nauwe relaties met institutionele beleggers en de distributiepartners overal ter wereld, van lokale pensioenfondsen, banken en onafhankelijke financieel adviseurs tot internationale banken en verzekeringsmaatschappijen.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

MARKTVISIE

Schroders richt zich op de lange termijn: wij willen duurzame relaties met onze cliënten opbouwen, investeren in innovatie en onze activiteiten uitbreiden. Een langdurige relatie met onze cliënten is in onze ogen essentieel om een grondig inzicht in hun beleggingsdoelstellingen te verkrijgen. Wij ontwikkelen beleggingsproducten en oplossingen die tegemoetkomen aan hun veranderende behoeften. Verder investeren we ons eigen kapitaal in de opbouw van een trackrecord in nieuwe producten voordat we ze op de markt brengen. Door te investeren in toekomstige groeikansen voor onze onderneming leggen we de basis voor de lange termijn.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst426
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft27
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

Als actieve beheerder zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk is concurrerende rendementen te genereren door middel van onafhankelijk fundamenteel onderzoek. Daarom hebben wij een omvangrijk team aandelen- en obligatie-analisten die ondernemingen vanuit allerlei invalshoeken onderzoeken, vooral om inzicht te verkrijgen in hun potentieel om op lange termijn waarde te creëren, hun winstvermogen en hun vermogen om hun schuldverplichtingen na te komen. Deze gespecialiseerde onderzoekers hanteren een op de lange termijn gerichte bottom-up visie, in de overtuiging dat aandelenselectie de doorslaggevende factor is.

PERFORMANCEMETING

Extern
GIPS

DISCLAIMER

Belangrijke informatie: De meningen en standpunten in dit document zijn die van Schroders, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Uitgegeven door Schroder Investment Management, (World Trade Center, Toren A, 5e verdieping, Strawinskylaan 521, 1077 XX, Amsterdam). Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.
 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN