NN Investment Partners

ADRES Schenkkade 65
PLAATS Den Haag
WEB www.nnip.com
TELEFOON +31 70 378 17 81
CONTACTGEGEVENS
Matthijs Claessens
Head of Institutional Business Development Netherlands
Tel. +31 (0)70 378 10 51
Mob. +31 (0)6 5428 5710
Matthijs.Claessens@nnip.com
TEAMGROOTTE
13 business development en relationship managers (Institutional Clients Netherlands)
 

BEDRIJFSPROFIEL

NN Investment Partners is een veelzijdige vermogensbeheerder die in totaal wereldwijd EUR 185 miljard* (USD 206 miljard*) aan vermogen beheert voor institutionele en particuliere beleggers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Naast onze diepe wortels in Nederland, zijn wij ook actief in 16 andere landen in Europa, het Midden Oosten, Azië en de VS.

NN Investment Partners heeft wereldwijd meer dan 1.100 professionals in dienst, waarvan 295 toegewijde beleggingsspecialisten. Met beleggingscentra in Den Haag, Londen, New York, Atlanta, Singapore en Japan, bieden wij onze klanten toegang tot binnenlandse, regionale en wereldwijde beleggingsmogelijkheden.

NN Investment Partners is sinds 7 april de nieuwe naam van ING Investment Management. NN Investment Partner is een zelfstandig opererend bedrijfsonderdeel van NN Group, een beursgenoteerde onderneming.

*Cijfers per 30 juni 2015

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

NN IP's succesvolle geschiedenis van klantgericht vermogensbeheer gaat terug tot 1845. Als fiduciair manager beheert NN IP al ruim 40 jaar pensioenvermogens in Nederland, een van de meest geavanceerde pensioenmarkten ter wereld. Op basis van dit erfgoed richten wij ons op het leveren van uitzonderlijke langetermijn-, risico-afgewogen prestaties in alle beleggingscategorieën, aangevuld met klantgerichte service.

MARKTVISIE

U vindt de laatste markt- en beleggingsinzichten van onze beleggingsprofessionals op www.nnip.com. Iedere week publiceren wij hier nieuwe visies.

Ook via social media kunt u op de hoogte blijven van onze visies. Volg NN Investment Partners op LinkedIn (www.linkedin.com/company/nn-investment-partners) of Twitter via @NNIP en @Market_Matter.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst295
Aantal landen waar NN IP actief is16
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderheden
Cijfers per 30 juni 2015

Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

NN IP's beleggingsoplossingen zijn gericht op het generen van inkomsten. Als actieve belegger identificeren wij kansen in de financiële markten die nog niet door de markt zijn ontdekt. Zo creëren wij waarde voor onze klanten, met een scherp oog voor risico’s en transparantie.

Door middel van onderzoek en analyse, wereldwijde aanwezigheid, inzicht in portefeuilles en tools voor risicomanagement ontwikkelen wij beleggingsproducten en oplossingen die perfect aansluiten bij de doelstellingen van onze klanten. Wij geloven dat dit het beste kan worden bereikt met gespecialiseerde beleggingsteams. Onze beleggingsexperts zijn op basis van vaardigheden wereldwijd verdeeld over meerdere strategieteams. Ieder team heeft een eigen, gespecialiseerd beleggingsproces en kan eveneens profiteren van de middelen van een grote internationale organisatie.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

De wensen en doelstellingen van onze klanten zijn voor ons aanleiding om te  gaan beleggen en staan centraal in onze dienstverlening. Daarom noemen wij onszelf 'Investment Partners'. Door de doelen en ambities van onze klanten te leren kennen, kunnen wij hen helpen een strategie te ontwikkelen die voor hen het gewenste resultaat oplevert. De toenemende complexiteit en turbulentie in de financiële markten vereisen extra oplettendheid en zorgvuldigheid bij het beheren van de beleggingsportefeuille. Onze ambitie is om als investment partner op te treden van onze klanten en samen met hen de uitdagingen aan te gaan die een dynamisch beleggingslandschap met zich meebrengt. Wij helpen hen graag vooruit, voorbij vandaag en morgen.

PERFORMANCEMETING

GIPS
Intern

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

Afhankelijk van de dienstverlening en klantvoorkeuren kunnen wij werken met een vaste vergoeding of een vergoeding gebaseerd op vermogen mogelijk in combinatie met een prestatiegedreven component.

DISCLAIMER

De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN