TKP Investments

ADRES Europaweg 31-33, 9723 AS Groningen
PLAATS Nederland
WEB http://www.tkpinvestments.com
TELEFOON +31 (0)50 317 5317
FAX +31 (0)50 317 5349
CONTACTGEGEVENS
Directeur Client Services & New Business
 Robert Leenes
+31 (0)50 317 5390
leenes.re@tkpinvestments.com

Senior Account Manager
Gerben Borkent
+31 (0)50 317 5392
borkent.g@tkpinvestments.com

TEAMGROOTTE
82 (Nederland)
 

BEDRIJFSPROFIEL

TKP Investments is een echte pensioenbelegger met 25 jaar ervaring. Met een integrale aanpak bieden wij volledige dienstverlening – aan met name Nederlandse pensioenfondsen – op het gebied van vermogensbeheer- en advies. Onze dienstverlening is modulair en op maat ingericht voor zowel defined benefit- als beschikbarepremieregelingen. 

Integraal balansmanagement komt nadrukkelijk naar voren bij onze strategische en risicomanagementadvisering, waaronder ALM-studies. Voor de beleggingen maken wij gebruik van een multi-manager aanpak en selecteren wij externe vermogensbeheerders op basis van een gedisciplineerd selectieproces. Wij bieden een groot aantal beleggingsfondsen en mandaten voor meerdere beleggingscategorieën, die zowel actief als passief worden beheerd. Daarnaast verzorgen wij het beheer van de volledige beleggingsportefeuille, de dagelijkse monitoring en leveren wij integrale rapportages. 

TKP Investments beheert ruim € 20 miljard en adviseert over een vermogen van ruim €22 miljard voor circa 27 klanten. TKP Investments is gevestigd in Groningen en heeft circa 82 personeelsleden in dienst. TKP Investments is een 100% dochteronderneming van Aegon Asset Management.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

MARKTVISIE

Het monetaire beleid van de centrale banken heeft er toe geleid dat de rentes in de Verenigde Staten en Europa op historisch lage niveaus staan. Het ruime monetair- en bestedingsbeleid heeft de economie weer op weg geholpen. Daarnaast is er druk op de ECB om meer te doen vanwege de lage inflatie en afnemende groei in China. De Amerikaanse economie is momenteel het sterkst en loopt in vergelijking met Europa en opkomende markten voor in de conjuncturele cyclus. De Fed durft vooralsnog echter niet de rente te verhogen vanwege de kwetsbare economische groei in de Verenigde Staten. Als gevolg van de lage rentes zijn verschillende beleggingscategorieën en met name staatsobligaties relatief duur geworden. Langjarige bovengemiddelde beleggingsrendementen liggen dan ook niet in het verschiet.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst82
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft1
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

TKP Investments heeft de volgende beleggingsovertuigingen:

De allocatie naar verschillende beleggingscategorieën is de belangrijkste component voor het behalen van rendement. 

Diversificatie zorgt voor spreiding van risico, maar kent ook grenzen.

Een beleggingsportefeuille die risico’s grotendeels mijdt, heeft op de lange termijn naar verwachting lagere opbrengsten.

Bij actief beheer biedt uitbesteden van de selectie van effecten aan externe vermogensbeheerders toegevoegde waarde.

Uitbesteding van actief beheer aan meerdere externe vermogensbeheerders leidt tot diversificatievoordelen.

Actief beheer, tenzij actief beheer geen toegevoegde waarde biedt.

Een belegging moet transparant zijn om mogelijke risico’s in te kunnen schatten.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Wij willen een transparante, flexibele en betrouwbare partner van onze klanten zijn. Met een integrale aanpak bieden wij volledige dienstverlening aan Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van vermogensbeheer en bestuursadvisering. Hiermee zijn fondsbesturen ‘in control’. 

Wij streven naar een hoge klanttevredenheid en het verbreden van onze klantenbasis. Dit doen wij door dienstverlening op maat, een breed aanbod van beleggingsoplossingen en verantwoording door integrale rapportages. Daarbij leggen wij de focus op proactiviteit in de advisering en vernieuwing van onze beleggingsoplossingen en dienstverlening.

PERFORMANCEMETING

Extern
GIPS
Intern

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

De vergoedingsstructuur van TKP Investments is afgestemd op de modulaire dienstverlening en afhankelijk van de door de klant gevraagde invulling. Wij vragen een vaste vergoeding voor de adviesdiensten en een procentuele vergoeding voor de beleggingsgerelateerde dienstverlening.

DISCLAIMER

TKP Investments heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 Wft en als beheerder van ICBE-beleggingsinstellingen op grond van 2:65 lid 1 Wft en als beheerder van ICBE-beleggingsinstellingen op grond van 2:69 Wft.
 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN