BlackRock

ADRES Amstelplein 1, Rembrandttoren, 17e verdieping, 1096 HA Amsterdam
PLAATS Nederland
WEB http://www.blackrock.nl
TELEFOON +31 (0)20 549 5200
FAX +31 (0)20 549 521
CONTACTGEGEVENS
Hoofd Institutioneel - Benelux
Monique Donders
+31 (0)20 560 0960
monique.donders@blackrock.com


TEAMGROOTTE
24 (institutioneel), 53 (Nederland)
 

BEDRIJFSPROFIEL

BlackRock is een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten, risicobeheer en adviesdiensten voor institutionele en particuliere cliënten over de hele wereld. Het totaal beheerd vermogen (AUM) van BlackRock bedroeg per 30 september 2015 USD 4.506 miljard. Met een brede reeks producten, waaronder mandaten, beleggingsfondsen, iShares® Exchange Traded Funds (ETF´s) en andere gepoolde beleggingen, helpt BlackRock cliënten om hun beleggingsdoelen te bereiken en adequate oplossingen te vinden. Via BlackRock Solutions® biedt BlackRock aan een groot aantal institutionele cliënten ook risicobeheer, strategisch advies en een enterprise investment-systeem. Het hoofdkantoor van BlackRock is gevestigd in New York. De firma telde per 30 september 2015 ca. 12.900 medewerkers in meer dan 30 landen en is prominent aanwezig in alle grote wereldwijde markten, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië, het Midden-Oosten en Afrika. Zie voor meer informatie de website: www.blackrock.nl

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

BlackRock biedt een breed palet aan alternatieve strategieën via een geïntegreerd platform: BlackRock Alternative Investors. Wereldwijd bieden we klanten diepgaande expertise in hedge fondsen, private equity, vastgoed en infrastructuur beleggingen. 

MARKTVISIE

Kijk voor de actuele marktvisie van het BlackRock Investment Institute op www.blackrock.com

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst>1600
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft30
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderheden
Wij verzorgen een gratis opleidingsprogramma voor pensioenfondsbestuurders.

Gegevens hieronder per 30 september 2015

Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

BlackRock’s beleggingsfilosofie is gebaseerd op het begrijpen van de specifieke doelstellingen van klanten en het aanreiken van gepaste oplossingen die rekening houden met hun unieke omstandigheden en de marktomgeving. Voor deze oplossingen maken we gebruik van het volledige palet aan beleggingscategorieën , waarbij we naast corporate governance ook rekening kunnen houden met klant-specifieke ESG criteria. Klanten kunnen zich ook laten bijstaan op het gebied van integraal risicobeheer en advies. Daarnaast denken we dat het belangrijk is dat we onze inzichten over de markten en andere voor klanten belangrijke onderwerpen regelmatig delen via het BlackRock Investment Institute, publicaties en seminars.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Onze ambitie is onze klanten een betere financiële toekomst te bezorgen. Als een onafhankelijke beheerder werken we uitsluitend voor onze klanten. Onze filosofie is ervoor te zorgen dat we klanten al het nodige bieden om hun specifieke doelstellingen te halen uiteenlopend van individuele beleggingsmandaten tot en met volledig fiduciair beheer met het leveren van prestaties en het beheren van de risico’s. Wij hechten sterk aan  innovatie om onze klanten bij te kunnen staan in een snel veranderende omgeving. Daarnaast investeren we systematisch in onze risicosystemen om performance potentieel te optimaliseren en de belangen van onze klanten te beschermen.

PERFORMANCEMETING

GIPS
Intern

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

Onze beheervergoeding wordt afgestemd op de aard van het aangeleverde product of dienst. Wij zijn flexibel in de berekening van de beheervergoeding om zo nauw mogelijk aan te sluiten met de wensen van onze klanten waarbij zowel een vaste als een prestatiegerelateerde vergoeding tot de mogelijkheden behoren.

DISCLAIMER

Deze opmerkingen moeten worden gelezen in samenhang met de aangeboden informatie: 

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Statutaire zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Geregistreerd in Engeland onder nr. 2020394. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het fonds of het Nederlandse kantoor van BlackRock, gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoon: 020 - 549 5200. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden gebruikt bij de selectie van een product. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen sterk fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De hoogte en de grondslag van de belastingheffing kunnen wijzigen. 

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. 

Dit document heeft slechts een informatief karakter en vormt geen aanbieding of uitnodiging aan iemand om te beleggen in een van de BlackRock Group fondsen en is niet opgesteld in verband met een zodanig aanbod. De gegevens met betrekking tot het vermogen onder beheer zijn geldig op 30.09.2015.  Niets van dit materiaal mag gereproduceerd worden, opgeslagen worden in een retrieval systeem of overgebracht worden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, opgenomen of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van BlackRock. 

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN. 

© 2015 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN