APG Asset Management

ADRES Gustav Mahlerplein 3
PLAATS 1082 MS AMSTERDAM
WEB http://www.apg.nl
TELEFOON +31 (0)20 604 80 00
CONTACTGEGEVENS

Ronald Wuijster,

Chief Client Officer

APG Asset Management

E-mail: ronald.wuijster@apg-am.nl

Telefoonnummer: +31 (0)20 604 84 21

 

Egon Tibboel,

Managing Director Client Relations

APG Asset Management

E-mail: egon.tibboel@apg-am.nl

Telefoonnummer: + 31 (0)20 604 88 06


TEAMGROOTTE
Bijna 700 (internationaal)
 

BEDRIJFSPROFIEL

APG Asset Management N.V. is een dochtermaatschappij van APG Groep N.V. (APG). APG verzorgt voor pensioenfondsen diensten zoals bestuursadvisering, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en asset management. APG verricht deze werkzaamheden namens opdrachtgevers en voor de hierbij aangesloten deelnemers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening en medisch specialisten. Voor deze sectoren beheert APG ruim €400 miljard pensioenvermogen. Voor onze grootste klant behaalden we een positief resultaat van gemiddeld 7,3% per jaar sinds 1993. APG werkt voor meer dan 30.000 werkgevers en verzorgt het pensioen voor een op de vijf gezinnen in Nederland (circa 4,5 miljoen deelnemers).

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

MARKTVISIE

Onze marktvisie delen wij alleen met pensioenfondsen die klant zijn van APG.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft3
Aantal beleggingsprofessionals in dienstbijna 700
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderhedenVerdeling per ultimo 2015
Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

1. Beleggingsrisico wordt beloond

Een hoger rendement op lange termijn is de beloning voor het nemen van weloverwogen beleggingsrisico.

2. Diversificatie biedt voordelen

Spreiding over diverse beleggingscategorieën, stijlen, regio’s, enzovoorts is de meest eenvoudige manier om de verhouding tussen rendement en risico te verbeteren.

3. Financiële markten zijn niet altijd efficiënt en daarvan kunnen beleggers profiteren

De efficiënte markttheorie gaat uit van de veronderstelling dat alles wat bekend is al in de prijzen is verwerkt. De praktijk laat zien dat dit niet altijd het geval is. Beleggers kunnen hiervan profiteren door actieve posities in te nemen.

4. Wie vroeg inspeelt op nieuwe beleggingstrends, behaalt een voordeel

Door voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen kunnen relatief hoge rendementen worden behaald voordat dergelijke beleggingen algemeen geaccepteerd zijn en het extra rendement verdwijnt.

5. Onze lange termijn horizon biedt extra kansen voor rendement

Pensioenverplichtingen zijn verdeeld door de tijd en er is geen acute noodzaak voor het fonds om grote cash bedragen beschikbaar te hebben op ieder moment. Een pensioenfonds kan daarom beleggen met een lange termijn horizon: eventuele hoge volatiliteit op de korte termijn hoeft daarbij geen probleem te zijn. De lange termijn horizon biedt mogelijkheden om het pensioengeld voor langere tijd te beleggen in illiquide beleggingen. Illiquide beleggingen bieden normaliter een extra premie voor de lagere mate van verhandelbaarheid in de vorm van een hoger rendement.

6. De manier waarop onze professionele beleggers individueel en als team werken, maakt het verschil

APG Asset Management heeft hoog gekwalificeerde en ervaren medewerkers in dienst: medewerkers nemen verantwoordelijkheid en leggen graag verantwoording af. Ons medewerkersbestand is divers en daardoor vullen we elkaar aan. We hebben een cultuur waarin innovatieve ideeën en concepten ontstaan en verder ontwikkeld worden en samenwerking gestimuleerd wordt. Daarnaast onderhoudt APG Asset Management een breed netwerk in de beleggingswereld en met universiteiten.

7. Goede processen zijn een voorwaarde voor het bereiken van resultaat

Goed gestroomlijnde processen zijn noodzakelijk om de lange termijn doelstellingen voor het bereiken van een goed resultaat te bewerkstelligen.

8. Kostenbewust beheer van beleggingen biedt extra toegevoegde waarde

Door de kosten zowel binnen de beleggingspools als de organisatie zo laag mogelijk te houden en de efficiency te verhogen, verbetert het netto rendement. Een voorbeeld is het Treasury Center waar het voorkomen van onnodige transacties door het intern salderen van aan- en verkooporders leidt tot besparingen op transactiekosten.

9. Goed bestuur en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn belangrijk

Door niet-financiële factoren mee te nemen in het beleggingsproces kunnen we het risico-rendement profiel verbeteren. Verantwoord beleggen is voor APG Asset Management een manier om de verhouding tussen risico en rendement van de beleggingsportefeuille te verbeteren en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. We doen dit onder andere door in het beleggingsproces niet alleen op de financiële prestaties van bedrijven te letten, maar ook op de manier waarop ondernemingen invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hoe de bestuurders van die ondernemingen omgaan met hun aandeelhouders.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

APG is een Nederlandse pensioengeldbelegger. Onze ervaring, expertise en innovatieve kracht zetten we in om op een kosteneffectieve manier een stabiel en duurzaam lange termijn rendement te realiseren voor pensioenfondsen binnen vooraf gedefinieerde risico’s. Zo dragen we bij aan een goed en betaalbaar pensioen.

Met bijna 700 hoog gekwalificeerde medewerkers wereldwijd hebben we de expertise om ruim 80 procent van het vermogen intern te beheren. Dit zorgt voor lagere kosten. En onze schaalgrootte geeft toegang tot specifieke beleggingsmogelijkheden en mandaten.

Voor onze grootste klant behaalden we een positief resultaat van gemiddeld 7,3% per jaar sinds 1993. Maar het draait om meer dan alleen financiële resultaten. We nemen goed ondernemingsbestuur en milieu- en sociale aspecten mee in al onze beleggingsbeslissingen.

PERFORMANCEMETING

GIPS
Intern

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

APG AM biedt een geheel geïntegreerde oplossing van fiduciair beheer in de breedste zin van het woord en vermogensbeheer van de pools. De fee is gebaseerd op een basispuntenvergoeding over het vermogen. Er wordt GEEN performance fee in rekening gebracht.

DISCLAIMER

De informatie in dit profiel is afkomstig van APG Asset Management N.V., een dochtermaatschappij van APG Groep N.V. en/of aan haar gelieerde rechtspersonen (in deze disclaimer hierna samen: “APG”). De informatie is een momentopname en aan doorlopende verandering onderhevig. APG staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de opgenomen gegevens. APG wijst iedere aansprakelijkheid af voor (gevolgen van) activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van de inhoud van de informatie in dit profiel. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN